Analiza konkurencji sieci handlowych
na przykładzie sieci Dino i Biedronka

Z badania dowiesz się:
  • Jaki jest udział w footfallu dla obu sieci,
  • Na ile lojalni są ich klienci,
  • Które sklepy są sklepami pierwszego wyboru dla większości klientów,
  • Do której z sieci klienci pokonują większe odległości.
Na dole strony znajdziesz podsumowanie najważniejszych wniosków

Popularność różnych formatów sieci handlowych w ostatnich latach uległa sporym zmianom. Ostatnio szczególnie cenione przez kupujących są dyskonty – za ich bliskość, asortyment pozwalający na większe zakupy oraz promocje cenowe. Najpopularniejszym wśród nich jest sieć Biedronka, której obecnie sklepów w Polsce jest najwięcej i wciąż planowane są nowe otwarcia. Siecią, która co prawda nie należy do formatu dyskontów (jest supermarketem), ale która również rozwija się bardzo prężnie, jest Dino. Obie sieci często konkurują ze sobą na rynkach lokalnych i coraz częściej także asortymentem i promocjami cenowymi. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że Dino to „Polska Biedronka”. Zdecydowaliśmy się, więc zbadać jak wygląda sytuacja pomiędzy obiema sieciami.

W związku z tym zebraliśmy wizyty z 299 gmin, w których znajdują się zarówno sklepy Biedronka, jak i Dino.  W ten sposób przebadaliśmy 8,3 mln wizyt w tych sklepach na próbie ponad 762 tys. klientów. W badaniu uwzględniliśmy 501 sklepów Dino oraz 1 150 sklepów Biedronka. Zebrane dane dotyczą wizyt od 4 maja 2021 (otwarcie po ostatnim lockdownie) do 25 sierpnia 2021.

Metodą wykorzystaną do zebrania danych były geofence’y, czyli wirtualne obszary na mapie, umożliwiające zbieranie informacji o wejściu oraz wyjściu z danego obszaru użytkownika, który dzieli się z nami danymi lokalizacyjnymi.

analiza_dino_biedronka_v2_1

Na wstępie zbadano jaki odsetek mieszkańców badanych gmin, robi zakupy we wskazanych sieciach. Dla sieci Biedronka jest to aż 58%, natomiast w przypadku sieci Dino – prawie 33%. Już tu widzimy przewagę dyskontu nad średniej wielkości supermarketem. Wśród gmin,
w których największy odsetek mieszkańców robi zakupy w sieci Biedronka, znalazły się: gmina Żyrardów, gmina Przysucha oraz gmina Trzebnica. Natomiast jeżeli chodzi o największy odsetek mieszkańców robiących zakupy w Dino są to: gmina Krotoszyn, gmina Świerklaniec oraz gmina Lipiany. Najmniej klientów Biedronki wśród mieszkańców jest w gminie Trzebnica, gminie Barcin oraz gminie Wronki. Zaś najmniej klientów Dino znajduje się w gminie Wałbrzych, gminie Konin i gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

Przewaga dyskontu widoczna jest również w udziale w łącznych wizytach mieszkańców gmin w obu sieciach. Udział Biedronki w łącznym footfallu to aż 80%, czyli ponad 4 razy więcej niż w przypadku sklepów Dino. Pokazuje to, że w większości gmin to właśnie sklepy sieci Biedronka mają pierwszeństwo wyboru wśród mieszkańców.

Kolejna grafika przedstawia współodwiedzalność wśród badanych sieci. Ponad 34% klientów Biedronki w badanym okresie odwiedziło sklepy Dino. Natomiast ponad 84% klientów sieci Dino odwiedziło sklepy Biedronka. Może to oznaczać, że głównym miejscem zaopatrywania się w zakupy jest sieć Biedronka, natomiast sieć Dino to miejsce uzupełniania koszyków. Wyniki te pokazują również,
że klienci Biedronki są bardziej lojalni wobec sieci, niż klienci Dino.

Średnia częstotliwość wizyt  w miesiącu wskazuje na przewagę badanego dyskontu – klienci odwiedzali te sklepy średnio 3 razy w miesiącu (dokładnie 3,09). W przypadku supermarketu to 2 wizyty na klienta (2,04). Oznacza to, że klienci Biedronki są nastawieni na częstsze zakupy.

Zbadano również, jak duże odległości przemierzają mieszkańcy w drodze do swojego sklepu. Dla obu sieci największy odsetek mieszkańców to mieszkańcy okoliczni, mieszkający w promieniu 5 kilometrów od sklepu – dla Biedronki 82%, dla Dino prawie 62%. Do sieci Biedronka uczęszcza najmniej shopperów, którzy muszą pokonać ponad 10 km. Prawdopodobnie jest to efektem gęstości rozmieszczenia sklepów – sklepów Biedronka mamy obecnie dużo więcej, więc większość mieszkańców ma w pobliżu sklep tej sieci. W przypadku sieci Dino odsetek osób, które ma do sklepu od 5 km do 10 km oraz tych, którzy mają do pokonania więcej niż 10 km jest podobny.

W trakcie badania okazało się, że w kilku gminach odsetek mieszkańców odwiedzających daną sieć handlową wynosi ponad 100% populacji danej gminy. W takich sytuacjach gminę wykluczano z badania, wskazując, że na taki stan rzeczy wpływ miały wizyty klientów niemieszkających w danej gminie (przyjezdnych). Taką narrację potwierdza fakt, że gminy o takich wartościach były gminami turystycznymi, w których klientami bardzo często są turyści.

W ostatnim etapie badania odniesiono wizyty w sieci Biedronka oraz Dino do wizyt we wszystkich sieciach handlowych w danej gminie. Wizyty w sklepach Biedronka mają największy udział w gminie Łódź (7,21%), gminie Gliwice (3,22%) oraz w gminie Zielona Góra (2,99%). Najmniejszy zaś udział mają w gminach Sława, Barcin, Bojanowo, Biała oraz Prusice (w każdej z nich udział to 0,01%). W przypadku sieci Dino największy udział wizyt zaobserwowano w gminie Krotoszyn (4,55%), gminie Łódź (3,38%) oraz gminie Ostrów Wielkopolski (3,04%). Najmniejszy odsetek wizyt w sieci Dino odnotowano w gminie Bojanowo (0,02%) oraz gminach Ryczywół i Mirzec (w obu udział to 0,03%).

 

Podsumowanie

  • Sieć Dino mimo dynamicznego rozwoju wciąż ma mniejszy udział w wizytach niż sieć Biedronka, która z powodu liczby swoich sklepów zdobywa większość klientów. Wniosek ten może sieć Dino zmotywować do działania w dwojaki sposób – skupić się na otwieraniu sklepów w gminach, w których sklepów Biedronka obecnie nie ma, bądź walczyć bezpośrednio i otwierać więcej nowych sklepów, w gminach w których sieć Biedronka jest już obecna.
  • Wyniki dla współodwiedzalności pokazują, że klienci sklepów Biedronka są o wiele bardziej lojalni, niż klienci Dino. Może to być spowodowane bliskością sklepów, bądź szerszym asortymentem.
  • Większa częstotliwość wśród klientów Biedronki może również wynikać z faktu, że większość klientów ma te sklepy bliżej. Więc zamiast planować rzadsze zakupy, korzystają oni z bliskości dyskontu. Widać to również przy badaniu odległości miejsc zamieszkania od sklepów – ponad 80% klientów Biedronki pokonuje do niej do 5 km.

Dowiedz się jak poruszają się konsumenci i bądź o kilka kroków przed konkurencją!

Wypełnij poniższy formularz, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

PL Homepage - szybki kontakt