Korzyści wynikające z pomiaru konwersji offline z Twoich kampanii

Pomiar konwersji offline staje się coraz bardziej precyzyjny oraz powszechny, dzięki narzędziom lokalizującym użytkowników w świecie rzeczywistym. W Proxi.cloud wykorzystujemy do tego narzędzia oparte o usługi lokalizacji, takie jak geofencing oraz Wi-Fi scanning.

Grupy odbiorców

Aby przeprowadzić skuteczną kampanię reklamową, należy dobrać odpowiednią grupę osób, do której będą kierowane reklamy. Dysponując informacjami o historycznej lokalizacji użytkowników, mamy możliwość tworzenia grup odbiorców, którzy odwiedzają lokalizacje związane z reklamowanym produktem. Przykłady:

  1. Kampania reklamowa promująca produkt w sklepie stacjonarnym – grupą odbiorców będą osoby odwiedzające sklepy klienta oraz sklepy znajdujące się w promieniu 2 kilometrów od lokalizacji sklepów klienta.
  2. Kampania reklamowa sprowadzająca klientów do kina – grupą odbiorców będą osoby odwiedzające kina klienta oraz kina konkurencji znajdujące się w obszarze działania klienta.
  3. Kampania reklamowa promująca zdrowy produkt – grupą odbiorców będą osoby aktywne fizycznie, które odwiedzają siłownie i centra fitness.

Aby skutecznie mierzyć konwersję offline, należy realizować kampanie reklamowe na takim samym zbiorze osób, na których jest mierzona konwersja offline. Dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych grup odbiorców, a następnie zmierzenie konwersji offline na podstawie wejść wszystkich naszych użytkowników, którzy zwracają nam informacje o swojej lokalizacji.

Optymalizacja kampanii

Jedną z zasad skutecznej kampanii reklamowej jest jej ciągły monitoring oraz wprowadzanie zmian na bieżąco. W momencie, gdy wyniki z kampanii nie są satysfakcjonujące, można dokonać rozszerzenia grupy odbiorców, gdy jest ona za mała lub zawężenia o dodatkowe kryteria, jeśli założenia podczas dobierania odbiorców były zbyt ogólne. Wykorzystanie danych o lokalizacji pomaga dobierać grupy odbiorców tak, żeby trafiać do odbiorców, którzy mają zarówno fizyczny dostęp do produktu jak i realne intencje zakupowe.

Świetnym przykładem są osoby przymierzające się do zakupu nowego auta – dzięki wiedzy o tym kiedy które salony odwiedzają, marki automotive mają okazję dotrzeć do osoby, która szuka auta z ich segmentu, a nie brała pod uwagę ich marki. Dzięki pomiarowi wizyt z kampanii możemy w łatwy sposób zawężać lub uzupełniać grupy (np. o kolejne marki konkurencji), a także przydzielać budżet na te, które notują najwyższy ROI. Obserwując przebieg kampanii reklamowej oraz dokonując zmian w grupach odbiorców, w trakcie jej prowadzenia, mamy szansę optymalizować kampanię pod kątem wizyt w POS i zwiększania sprzedaży w offline.

Monitorowanie konwersji offline

Funkcjonalności pomiaru konwersji offline są dostępne w narzędziach Facebooka oraz DV360. Liczby wejść do placówek fizycznych mogą być przedstawiane na bieżąco podczas trwania kampanii. Facebook przedstawia konwersje przypisane do wyświetleń oraz kliknięć jako łączny wynik, natomiast DV360 daje możliwość rozbicia raportowania wizyt offline na wizyty po wyświetleniu reklamy oraz wizyty po kliknięciu reklamy. W obu przypadkach widzimy wizyty z podziałem na dni, a w DV360 dodatkowo wizyty z podziałem na godziny.

 Korzyści

  1. Możliwość doboru reklam pod kątem skuteczności w świecie offline

Śledząc konwersje offline, zyskujesz informacje na temat tego, która reklama generuje Ci największy przychód. Dzięki temu możesz odrzucić najmniej skuteczne kreacje. Jest to bardzo wartościowa informacja, ponieważ w przypadku, gdy prowadzisz tylko sprzedaż w placówkach stacjonarnych, to dzięki danym dot. wizyt w POS jesteś w stanie stwierdzić, które reklamy i jak wpływają na decyzje zakupowe Twoich odbiorców.

  1. Optymalizacja reklam pod kątem konwersji offline

Algorytmy zasilane informacjami o konwersji offline są w stanie na bieżąco optymalizować wyświetlanie reklam, tak aby maksymalizować wyniki offline z kampanii. W momencie, gdy codziennie dostarczamy informacje o konwersji offline, silniki reklamowe budują strategie stawek oparte o wizyty i zakupy w POS, dzięki czemu Twoje kampanie reklamowe są skuteczniejsze.

  1. Lepsze zrozumienie wyników innych kampanii

Realizując jednocześnie kampanie reklamowe w różnych kanałach, masz możliwość porównania ROI (zwrotu z inwestycji). Dzięki temu dowiesz się które działania w online są skutecznie zwiększają sprzedaż w offline’ie.

Podsumowanie

Jeśli sprzedajesz w offline, a do tej pory pomiary realizowanych przez Ciebie kampanii skupiały się tylko na touchpointach online’owych, koniecznie powinieneś patrzyć na swoje kampanie również przez pryzmat tego jaką sprzedaż w offline generują. Taka wiedza nie tylko pozwoli Ci ocenić faktyczny zwrot z wydatków reklamowych (ROAS), ale również zwiększać skuteczność swoich działań w online i dobierać media-mix i grupy docelowe tak, żeby jak najlepiej wspierać sprzedaż w offline.

Platform and Data Manager
Ekspert w dziedzinie analizy i przetwarzania danych. Jest odpowiedzialny za koordynację pracy zespołu analitycznego Proxi.cloud oraz projektów produktów programmatic.