Zwiększenie efektywności kampanii reklamowych w marketingu mobilnym poprzez wykorzystanie geolokalizacji

Aktualnym problemem tradycyjnego targetowania użytkowników jest trafianie do osób niezwiązanych z danym przekazem reklamowym, co w efekcie prowadzi do irytacji użytkownika i straty pieniędzy reklamodawcy. Wykorzystanie opisanych funkcjonalności pomaga optymalizować wydatki związane z reklamą oraz efektywnie pozyskiwać nowych klientów.

Czym jest geolokalizacja?

Geolokalizacja w urządzeniach mobilnych wykorzystywana jest do określania aktualnego położenia geograficznego. Za pomocą lokalizowania urządzeń można wyznaczyć dokładną fizyczną lokalizację użytkownika.

Położenie określane jest za pomocą informacji z trzech źródeł:

1. GPS (Globalny System Pozycjonowania) – opiera się na radiowych sygnałach wysyłanych przez satelity krążące wokół Ziemi.

2. BTS (Stacje bazowe operatorów komórkowych) – określanie pozycji odbywa się poprzez obliczanie różnic czasowych odbioru sygnału ze stacji bazowych oraz poziomu odbieranej mocy.

3. Wi-Fi – urządzenie mobilne ustala lokalizację wysyłając zapytania do baz danych, które zawierają informacje o położeniu urządzeń transmitujących sygnał Wi-Fi i porównuje wyniki z aktualnie „widzianymi” urządzeniami.

Większość urządzeń mobilnych wspiera te trzy technologie co zdecydowanie ułatwia określenie precyzyjnej lokalizacji.

Czym jest geofencing?

Geofencing to wirtualny obszar nałożony na fizyczną lokalizację. Jest jednym z trzech narzędzi pozwalających gromadzić informacje o położeniu użytkowników dostępnych w panelu Proxi.cloud.

Gdy przemieszczający się użytkownik wejdzie we wcześniej zdefiniowany w systemie obszar geofencingowy, jego obecność zostanie zauważona, a informacja o tym, że znalazł się w obszarze trafi do bazy danych bez żadnej akcji po stronie użytkownika. Gdy klient sieci handlowej stworzy obszary na wszystkie placówki, będzie w stanie gromadzić informacje o dokładnym czasie wejścia oraz wyjścia w dany obszar, co w efekcie pozwoli stworzyć kampanię reklamową do tej grupy osób.

Metoda budowania grup odbiorców na podstawie lokalizacji nazywana jest geotrappingiem. Przewagą nad standardowym geotargetowaniem jest fakt, iż grupa budowana jest na podstawie położenia użytkowników w przeszłości, a reklamy nie są kierowane do osób, które obecnie znajdują się w danym miejscu, ale odwiedziły je wcześniej.

Jak lokalizowanie użytkowników wpływa na efektywność kampanii reklamowych?

Grupa odbiorców, która jest budowana przy wykorzystaniu wyżej opisanych technologii charakteryzuje się bardzo dużą pewnością, że dana lokalizacja została odwiedzona przez użytkownika. Aby jednak nie zaburzyć dokładności danych należy precyzyjnie określić obszary, tak aby zaznaczony na mapie geofencing nie wykraczał poza granice lokalizacji na której nam zależy. Po zdefiniowaniu geofencingów oraz stworzeniu kampanii, która gromadzi informacje o użytkownikach wchodzących w obszar zostaje już tylko czekanie na moment, w którym grupa odbiorców będzie na tyle duża aby przeprowadzić kampanię reklamową. Proponowanym okresem budowania grup jest miesiąc (jeżeli placówki odwiedzane są często czas ten można skrócić do dwóch tygodni).

Kampania reklamowa przeprowadzona na takiej grupie odbiorców cechuje się wysokim współczynnikiem konwersji ponieważ mamy dużą pewność, że reklama trafia do osób zainteresowanych.

W celu zwiększenia efektywności kampanii można dokonać analizy danych i zawęzić grupy odbiorców.

 

7 wskazówek jak zwiększyć efektywność kampanii w aplikacjach mobilnych wykorzystując geolokalizację:

1. Stwórz listę miejsc na które chcesz założyć geofencing

Przeanalizuj swoje potrzeby i zastanów się nad grupą odbiorców do której chcesz dotrzeć z reklamą. Pomyśl na jakich sklepach konkurencji oraz innych miejscach, które niekoniecznie są ściśle związane ze sklepem Ci zależy. Pomyśl na jakim obszarze chcesz lokalizować użytkowników.

2. Wykorzystaj potencjał analizy danych

Analiza danych z różnych geofencingów np. ze sklepów konkurencji pozwala stworzyć kolejne segmenty, które będą posiadały różne cechy – na przykład:

  • segment osób odwiedzających sklepy konkurencji przed lub po wizycie w sklepie klienta,
  • segment osób odwiedzających sklepy w danych dniach lub nawet wybranych godzinach.

W celu zebrania informacji do dogłębniejszej analizy danych możesz stworzyć obszary geofencingu na lokalizacje, które w późniejszym kroku pozwolą posegregować odbiorców względem ich zachowań i przypuszczalnych cech demograficznych. Wynikiem takiej strategii będą na przykład segmenty osób o różnym statusie majątkowym. Scenariuszy jest wiele, a ich budowanie ogranicza tylko wyobraźnia.

3. Zbieraj użytkowników online, a następnie sprawdź, czy przyszli do placówki offline

Proxi.cloud oferuje usługę analizy ROPO (ang. Research online – purchase offline) użytkowników, którzy po odwiedzeniu strony internetowej odwiedzają stacjonarną placówkę klienta. Może to być dla Ciebie bardzo ciekawa grupa odbiorców, do której będziesz kierował sprecyzowane reklamy.

4. Wyklucz lokalizacje, w których nie powinno być Twoich docelowych odbiorców

Możesz nie tylko definiować obszary, z których interesują Cię użytkownicy, ale także tworzyć strefy, w których Twój klient nie powinien się pojawiać.

5. Twórz treści reklamowe odpowiadającej danej lokalizacji

Koncentruj reklamy wokół słów kluczowych związanych z lokalizacją.

6. Używaj stron docelowych właściwych dla lokalizacji, aby przekazać odpowiednią treść

Aby nie utracić konwersji, dostarczaj użytkownikowi najbardziej odpowiednie informacje związane z daną lokalizacją.

7. Sprawdzaj, czy po kliknięciu w reklamę użytkownik odwiedził lokalizację

Jest to bardzo dobry miernik konwersji, który pozwala optymalizować kampanie. Jeżeli konwersja jest niższa niż w poprzednich kampaniach, przeanalizuj co jest tego powodem i wprowadź zmiany.

 

Przykłady kreatywnego wykorzystania możliwości:

– reklama dla osób odwiedzających sklepy konkurencji,

– reklama ubrań dla osób odwiedzających galerie handlowe,

– reklama żywności dla osób odwiedzających supermarkety,

– reklama nowego filmu dla osób odwiedzających kina,

– promocja nowych produktów dla osób odwiedzających konferencje związane z danym produktem,

– reklama gier komputerowych dla osób przebywających w szkołach dłużej niż 2 godziny dziennie,

– reklama samochodu marki premium dla osób mieszkających w bogatych dzielnicach i odwiedzających salony samochodowe.

Aktualnie już ¾ konsumentów posiada smartfony, zatem mobilni konsumenci stanowią większość społeczeństwa. Jest to bardzo duża grupa ludzi, których intencje zakupowe możemy przewidzieć na podstawie odwiedzanych miejsc. Lokalizacja użytkownika odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu dostosowanych, ukierunkowanych i efektywnych kampanii marketingowych. Czasami wymagana jest większa kreatywność marketerów, lecz wynikiem tego jest wysoki ROI.