Skuteczne wsparcie akcji promocyjnej - Case Study Staropolanka

  1. Strona główna
  2. /
  3. Case Studies
  4. /
  5. Skuteczne wsparcie akcji promocyjnej –...

Oprócz zarządzania siecią obiektów uzdrowiskowych, Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU są również producentem wody marki Staropolanka, produkowanej w trzech rozlewniach wód mineralnych. Staropolanka wydobywana jest od ponad 100 lat z terenów uzdrowiskowych w Kotlinie Kłodzkiej, a jej dystrybucja oparta jest o tradycyjne kanały sprzedaży, głównie sklepy wybranych sieci handlowych. To jedyna, tej skali marka wód mineralnych, oferująca swoim klientom wodę o różnych poziomach mineralizacji. Uzdrowiska Kłodzkie to obecnie duża, dobrze prosperująca firma z tradycjami, która znajduje się w portfelu spółek KGHM TFI S.A., należącym do koncernu KGHM.

Branża

FMCG - produkty spożywcze

Cel

Zwiększenie sprzedaży produktów objętych akcją promocyjną

Grupa docelowa

Użytkownicy regularnie kupujący w sklepach wybranej sieci handlowej oraz przeglądający jej gazetki promocyjne.

Wyzwanie

Wprowadzając akcję promocyjną w jednej z sieci handlowych, nasz klient chciał wesprzeć ją działaniami w kanałach internetowych. Z racji tego, że akcja obejmowała zasięgiem tylko jedną sieć marketów, szczególnie istotne było ograniczenie kierowania reklam do klientów tej wybranej sieci, unikając wysokiej nieefektywności, jaka wiązałaby się z użyciem standardowych możliwości targetowania. Ważne było zarówno informowanie konsumentów o istnieniu akcji, jak i “domknięcie” ścieżki na etapie planowania przez nich zakupów.

Rozwiązanie

W związku z tym, klient zdecydował się prowadzić działania równolegle w aplikacji Blix, największym agregatorze gazetek promocyjnych, jak i w sieciach display programmatic, wykorzystując nasze możliwości targetowania użytkowników na podstawie tego, jakie sklepy odwiedzają. W przypadku aplikacji Blix wybraliśmy natywny format AdInsert Plus, który dzięki temu, że umożliwia konsumentowi łatwe zapoznanie się z ofertą oraz dodanie produktu do listy zakupów, jest najskuteczniejszy w przypadku wsparcia sprzedaży.
 
Reklama AdInsert Plus była wyświetlana między stronami gazetek promocyjnych wybranej sieci

Tygodniowe wsparcie sprzedaży opierało się o promocję cenową produktów marki Staropolanka. Jako że akcja promocyjna obejmowała tylko jedną sieć handlową, reklama AdInsert Plus został umieszczona wyłącznie między stronami wszystkich gazetek promocyjnych wybranej sieci. Planujący zakupy użytkownik miał możliwość szybkiego dodania promowanego produktu do swojej listy zakupów z poziomu reklamy.

Druga część działań to kampania oparta o dane mobilne Proxi.cloud. Unikalną wartością dla klienta była możliwość dotarcia z reklamą tylko do tych osób, które kupują w sklepach danej sieci przy jednoczesnym braku ograniczeń dotyczących powierzchni, na których możemy wyświetlać reklamy. Z całej bazy 3 milionów użytkowników wyodrębniliśmy tych, którzy w przeciągu ostatnich 30 dni zrobili zakupy w sklepie wybranej sieci. Reklama w formie baneru wyświetlała się tym osobom na urządzeniach mobilnych oraz w social media, niezależnie od urządzenia. Kliknięcie w baner przekierowywało na dedykowany landing page z informacją o warunkach promocji.

Po zakończeniu kampanii, zbadaliśmy ile osób, które przeszły na landing page lub dodały produkt do listy zakupów odwiedziło potem wybrane sklepy w trakcie trwania akcji promocyjnej. Dodatkowo, sprawdziliśmy z jaką częstotliwością nasi użytkownicy odwiedzili w tym okresie wybrane sklepy i ile wizyt wygenerowali.

Rezultaty

Połączone działania w aplikacji Blix oraz sieciach display wygenerowały w ciągu tygodnia ponad 870 000 wyświetleń oraz 9 600 interakcji z reklamą (w tym 4 700 wejść na landing page i 4 900 produktów dodanych do liczby zakupowej). Kampania w kanałach programmatic zwiększyła rozpoznawalność marki wśród ściśle określonych konsumentów i skutecznie informowała ich o trwającej akcji promocyjnej. Reklama w Blix domykała ścieżkę konsumenta na etapie planowania zakupów. Efektem było ponad 1 650 wizyt w sklepach wygenerowanych w ciągu tygodnia, co oznacza, że w trakcie akcji promocyjnej sklep odwiedziło ponad 17% odbiorców reklamy. Takie połączenie działań pozwoliło również rozszerzyć zasięg o 33,5% przy najwyższej jakości grupy docelowej, co było szczególnie ważne w przypadku tak ścisłego targetowania.

Wykorzystaj naszą wiedzę i technologię do wzrostu efektywności marketingu

Wypełnij poniższy formularz, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

PL Homepage - szybki kontakt