Częstotliwość zakupów w dobie pandemii

– na ile Polacy ograniczają wizyty w sklepach?

Według badania przeprowadzonego w trakcie kwietniowych obostrzeń, aż ¾ Polaków deklarowało, że ogranicza częstotliwość wizyt w sklepach. Na podstawie danych lokalizacyjnych prawie 2 milionów konsumentów sprawdziliśmy jak sytuacja ma się obecnie i czy Polacy dalej ograniczają częstotliwość wizyt w sklepach wielkopowierzchniowych. Wyniki przedstawiliśmy dla każdego formatu sklepu osobno. Liczymy, że wyniki badania pomogą menedżerom sieci handlowych i producentom FMCG lepiej planować komunikację z kupującymi i działania drive-to-store.

Dane zostały zebrane za pomocą autorskiego SDK zainstalowanego w aplikacjach partnerskich, które pozwala na zbieranie informacji o wizytach w placówkach handlowych. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1,8 miliona unikalnych konsumentów, którzy mieli zainstalowaną na telefonie jedną z aplikacji partnerskich oraz wyrazili zgodę na dostęp do usług lokalizacji w urządzeniu. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o przemieszczaniu się konsumentów, skontaktuj się z nami używając formularza umieszczonego na dole strony.

Poniższa infografika przedstawia częstotliwość wizyt kupujących w sklepach wybranych formatów w lipcu 2020 oraz w lipcu 2019. Oprócz średniej liczby wizyt na klienta, porównaliśmy też jaka część konsumentów mieściła się w 3 przedziałach częstotliwości wizyt w sklepie.

Analizując średnią liczbę wizyt, można jednoznacznie powiedzieć, że sytuacja wróciła do normy, a w niektórych przypadkach jest nawet lepsza. Wyraźnie widać przewagę dyskontów, które generują średnio ponad 4 wizyty w miesiącu. Dyskonty jako jedyne zanotowały wzrost liczby wizyt do liczby wizyt z roku ubiegłego i to aż o 20% (z 3,67 wizyty na klienta w lipcu 2019 do 4,44 w lipcu 2020). Spadek, choć wciąż mały, zanotowały hipermarkety.

Porównując dane dotyczące częstotliwości wizyt w roku 2020 można zauważyć, że zdecydowanie najczęściej odwiedzane są przez kupujących dyskonty, które przez ponad 54% badanych były odwiedzane co najmniej 3 razy w miesiącu. Tutaj znów zanotowaliśmy wzrost o 7 p.p. w stosunku do okresu referencyjnego. W supermarketach i hipermarketach z taką częstotliwością pojawia się niewiele ponad 1/3 odwiedzających sklepy. Tylko 28% badanych odwiedza dyskonty raz w miesiącu. Za to najwięcej pojedynczych wizyt wygenerowały supermarkety (44%). Niewiele mniej klientów raz w miesiącu odwiedza hipermarkety (40%). Ma to prawdopodobnie związek z szerokim asortymentem dostępnym w tego typu sklepach – często jedna wizyta pozwala na duże zakupy i uzupełnienie koszyka produktami, których konsumenci nie znajdą w sklepach mniejszych formatów. Bieżące zakupy konsumenci zazwyczaj robią w dyskontach.

Potwierdza to nasze poprzednie badanie dot. współkupowania w sklepach różnych formatów, które wykazało, że aż 90% klientów hipermarketów kupuje również w dyskontach, a coraz mniejsza część klientów dyskontów i supermarketów uzupełnia koszyki w hipermarketach.

Zmiany w zachowaniach nabywców, które prawdopodobnie spowodowała pandemia, obecnie nie są już widoczne. Zniesienia obostrzeń dotyczących liczby osób w sklepach sprawiły, że nie tylko liczba klientów w sklepach, ale także częstotliwość wizyt, wróciły do normy, a niektóre metryki (jak średnia wizyt na klienta) nawet przebiły wartości z roku poprzedniego. Jest to bardzo dobry znak dla retailerów. Widać to w zachowaniach nabywców nie tylko w kontekście zakupów. Niezależnie od sytuacji zewnętrznej, badania pokazują rosnące znaczenie dyskontów.

Dowiedz się jak poruszają się konsumenci i bądź o kilka kroków przed konkurencją!

Wypełnij poniższy formularz, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

PL Homepage - szybki kontakt