Wizyty w salonach samochodowych a pandemia

Z badania dowiesz się:
 • Jak zmieniła się liczba wizyt i liczba klientów w salonach samochodowych
 • Czy pandemia wpłynęła na częstotliwość odwiedzania salonów samochodowych
 • Czy klienci zrezygnowali z marek samochodów premium na korzyść marek standardowych
 • Jak zmienił się rozkład wizyt w salonach w porównaniu z rokiem poprzednim
 • Które marki samochodów wygenerowały najwięcej wizyt
Na dole strony znajdziesz podsumowanie najważniejszych wniosków

We wcześniejszych badaniach sprawdzaliśmy jaki wpływ wywarła pandemia na ruch w sklepach wielkopowierzchniowych oraz w galeriach handlowych (“Wpływ liczby zakażeń COVID-19 na ruch w sklepach wielkopowierzchniowych” i “Zakupy świąteczne w dobie pandemii”). Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się wizytom w salonach samochodowych i odpowiedzieć na pytanie: czy pandemia wpłynęła na decyzje zakupowe konsumentów dot. nowych samochodów? Jak powszechnie wiadomo, charakter tego rodzaju zakupów znacznie różni się od tych dokonywanych w sieciach handlowych. Mimo to obostrzenia rządowe dotyczą również sektora automotive, i tak jak większość działalności, musiał się on tymczasowo zamknąć wiosną 2020. W związku z tym postanowiliśmy przeanalizować ruch w salonach w styczniu 2020, kiedy obostrzenia nas jeszcze nie dotyczyły i w styczniu 2021. Chcemy by to badanie stało się źródłem cennych wniosków nt. zmian, które obecnie dokonują się na rynku i wskazało kierunek kolejnych działań, nie tylko dla działów marketingu poszczególnych marek, ale również dla zarządzających mniejszymi salonami samochodowymi.

Dane lokalizacyjne zostały zebrane dzięki autorskiemu SDK, które zainstalowano w aplikacjach partnerskich. Pozwala ono na zbieranie informacji o wizytach użytkowników w placówkach handlowych. Badanie zostało przeprowadzone na próbie prawie 2 milionów unikalnych konsumentów, którzy mieli zainstalowaną na telefonie jedną z naszych aplikacji partnerskich oraz wyrazili zgodę na dostęp do usług lokalizacji w urządzeniu. Przeanalizowaliśmy informację o wizytach w salonach samochodowych dla miesiąca stycznia w roku 2020 oraz 2021. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o przemieszczaniu się konsumentów, skontaktuj się z nami, używając formularza umieszczonego na dole strony.

Badanie rozpoczęliśmy od sprawdzenia ruchu w salonach samochodowych w styczniu 2021, a następnie porównaliśmy go z analogicznym okresem w roku 2020. Wyraźnie widać duże spadki. Liczba unikalnych klientów zmalała o prawie 44%, co oznacza, że w salonach pojawiło się o prawie 44% mniej osób niż w roku poprzednim. Podobny spadek widać w liczbie wizyt – prawie 46%. Jeżeli chodzi o częstotliwość (wyrażoną jako średni footfall na klienta) spadek ten jest widoczny, aczkolwiek jest bardzo niski w porównaniu do innych spadków – niecałe 3%. W styczniu 2020 na jednego klienta przypada 1,45 wizyty, a w styczniu 2021 – 1,41. Oznacza to, że tak duże spadki liczby wizyt związane są z mniejszą liczbą klientów. Ci, którzy zdecydowali pojawić się w salonie, pojawiali się w nich z podobną częstotliwością jak w roku ubiegłym. Wyraźnie pokazuje to wpływ pandemii, która od marca 2020 znacząco zmieniła nasze życie. Dużo ludzi prawdopodobnie zrezygnowało z tego rodzaju inwestycji w związku z niepewną sytuacją spowodowaną przez Covid-19. Warto też wspomnieć, że wiele salonów wprowadziło usługę kupna nowego auta online, z której prawdopodobnie część klientów skorzystała. 

Przyglądając się bliżej wizytom w salonach samochodowych – podzieliliśmy je na salony marek premium oraz salony marek standardowych. Udział marek premium w wizytach w styczniu 2021 to 11%. Udział ten spadł w porównaniu z rokiem poprzednim o ponad 3 p.p. Natomiast udział marek standardowych stanowił w 2020 prawie 89%, co wskazuje na wzrost o ponad 3 p.p. Różnice te, pomimo tego, że pokazują zmiany dot. wyboru samochodu na korzyść marek standardowych, są niewielkie. Oznacza to, że wybory klientów nie zmieniły się znacząco.

Przyglądając się bliżej rozkładowi wizyt z podziałem na dni tygodnia – są one stosunkowo równomiernie rozłożone. Widzimy, że w styczniu roku 2021 najpopularniejszymi dniami na wizyty w salonach samochodowych były piątki, poniedziałki oraz czwartki. W każdy z tych dni miało miejsce ok. 18% wizyt. Natomiast w styczniu 2020 najczęściej odwiedzano salony w poniedziałki (ok. 18%) oraz w soboty (ok. 17,3%). Porównując te dwa okresy widać, że mocno ucierpiały soboty, które straciły prawie 3 p.p. wizyt, a najbardziej zyskały piątki – ok. 3 p.p. w górę.

Analizując godzinowy rozkład wizyt – wyraźnie widać wpływ godzin dla seniorów, w postaci wyraźnego spadku wizyt w godzinach 10-12 w roku 2021. Co prawda to konkretne obostrzenie rządowe nie dotyczyło salonów samochodowych, natomiast prawdopodobnie konsumenci starali się planować swoje wizyty we wszystkich w placówkach handlowych w taki sposób, by nie zostać odesłanym.

Wcześniejsza analiza pokazała, że średni footfall (czyli liczba wizyt na jednego klienta w badanym okresie) nie zmienił się znacząco – spadek w stosunku do roku minionego jest na poziomie ok. 3%. Powyższy wykres pokazuje, jak dokładnie zmieniła się częstotliwość wizyt w salonach. Na pierwszy rzut oka nie widać znaczących różnic. Przy dokładniejszej analizie można zauważyć, że jedynym przedziałem częstotliwości, który zaliczył wzrost są osoby, które odwiedziły salon samochodowy raz w badanym okresie. Grupa ta wzrosła o prawie 2 p.p. Grupa osób dwukrotnie odwiedzających salony samochodowe spadła o 1,5 p.p, natomiast liczba osób odwiedzających salony 3 i więcej razy spadła o ok. 0,5%. Dla obu badanych okresów największą grupą są osoby, które odwiedziły salon raz w badanym okresie – ponad ¾ badanych.

Podsumowanie:

 • Pandemia mocno wpłynęła na liczbę wizyt oraz liczbę klientów w salonach samochodowych. W obu przypadkach zaobserwowaliśmy ponad 40% spadek ruchu. Prawdopodobnie wynika to z niepewnej przyszłości spowodowanej pandemią, przez którą wiele osób straciło pracę, a pozostałe nie były pewne dalszego zatrudnienia. Niewykluczone, że z tego powodu Polacy zaczęli większą wagę przywiązywać do oszczędności oraz odwlekali w czasie większe inwestycje, np. zakup nowego auta. Warto też wspomnieć, że wiele salonów samochodowych z powodu pandemii wprowadziło możliwość oglądania samochodów online, co mogło spowodować spadek liczby wizyt. Klient nie musiał, więc odwiedzić salonu, by zobaczyć wnętrze i wyposażenie auta. Pojawiła się również możliwość dostarczenia auta do domu, co również sprawia, że automatycznie mniej klientów odwiedziło te placówki. 
 • Częstotliwość wizyt nie zmieniła się znacząco. Pokazuje to, że te osoby, które zdecydowały się odwiedzić salony samochodowe, robiły to z praktycznie taką samą częstotliwością, jak robiły to w roku 2020, przed pandemią. 
 • W nieznacznym stopniu wzrósł udział wizyt w salonach marek standardowych. 
 • Dzienny rozkład wizyt w salonach samochodowych jest stosunkowo równomiernie rozłożony. W styczniu 2021 (w porównaniu do stycznia 2020) możemy zaobserwować największy spadek wizyt w soboty, prawdopodobnie na korzyść piątków, które były najpopularniejszymi dniami. 
 • W godzinowym rozkładzie wizyt widać wyraźnie wpływ godzin dla seniora. Pomimo tego, że godziny te nie dotyczyły salonów samochodowym, klienci starali się zaplanować te wizyty w taki sposób, by przypadkiem nie trafić na to ograniczenie. 
 • Warto zaznaczyć, że dane te dotyczą liczby wizyt w salonach, nie wartości sprzedaży.

Dowiedz się jak poruszają się konsumenci i bądź o kilka kroków przed konkurencją!

Wypełnij poniższy formularz, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

PL Homepage - szybki kontakt