Zakupy świąteczne w dobie pandemii

Z badania dowiesz się:
 • Jak wyglądały zakupy świąteczne Polaków w 2020 roku,
 • Czy pandemia zmieniła zachowania przedświąteczne Polaków,
 • Jak wyglądała sytuacja w spożywczych sklepach wielkopowierzchniowych, a jak w galeriach, centrach i pasażach handlowych,
 • Jak wcześniejsze ograniczenie działalności galerii wpłynęło na częstotliwość wizyt w okresie przedświątecznym.
Na dole strony znajdziesz podsumowanie najważniejszych wniosków

Okres przedświąteczny każdego roku objawia się wzmożonym ruchem w sklepach. Wiele osób kupuje prezenty oraz przygotowuje zapasy spożywcze. W tym roku okres ten został skrócony poprzez ograniczenie działalności galerii handlowych, które trwało do 27 listopada. Dodatkowym utrudnieniem w organizacji zakupów były ograniczenia sanitarne, które z powodu aktualnej pandemii, nadal nas obowiązują. W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić jaki wpływ na zakupy świąteczne miały obecne obostrzenia. Przeanalizowaliśmy wizyty w galeriach, centrach i pasażach handlowych oraz w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych od dnia otwarcia galerii, do Wigilii (28.11-24.12.2020) oraz porównaliśmy je do analogicznego okresu w roku 2019. Chcemy, by to badanie było źródłem cennych wniosków, nie tylko dla zarządców galerii oraz sieci handlowych, ale także marketerów dóbr konsumenckich. 

Dane lokalizacyjne zostały zebrane dzięki autorskiemu SDK, które zainstalowano w aplikacjach partnerskich. Pozwala ono na zbieranie informacji o wizytach użytkowników w placówkach handlowych. Badanie zostało przeprowadzone na próbie prawie 2 milionów unikalnych konsumentów, którzy mieli zainstalowaną na telefonię jedną z naszych aplikacji partnerskich oraz wyrazili zgodę na dostęp do usług lokalizacji w urządzeniu. Przeanalizowaliśmy informacje o wizytach w galeriach handlowych oraz sieciach handlowych w ciągu 27 dni (28.11-24.12) w roku 2020 oraz 2019. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o przemieszczaniu się konsumentów, skontaktuj się z nami, używając formularza umieszczonego na dole strony.

Przyglądając się łącznemu ruchowi we wszystkich placówkach handlowych, widzimy duże spadki zarówno liczby klientów, jak i footfallu. Większy spadek footfallu może oznaczać, że osoby, które jednak zdecydowały się odwiedzać sklepy, robiły to rzadziej. Pokazuje to również średnia częstotliwość wizyt na jednego klienta, który spadła średnio o ponad 23%. 

Wszystkie te spadki prawdopodobnie są spowodowane ograniczeniami rządowymi – od obostrzeń dotyczących liczby ludzi w sklepie, po określenie liczby osób mogących wspólnie spędzać Wigilię. Z tego powodu Polacy nie przygotowywali dużych kolacji wigilijnych, a co za tym idzie, kupowali mniejszą liczbę prezentów. Za spadek ruchu w sklepach w dużej mierze mogą odpowiadać również zakupy online – prezentowe, ale także spożywcze. Coraz więcej sieci handlowych wprowadza taką usługę i to nie tylko w największych miastach.

Poniżej skupimy się na dokładnym przeanalizowaniu każdego okresu z osobna dla galerii, jak i sieci handlowych.

Galerie handlowe

W przypadku galerii handlowych widzimy duży spadek liczby klientów oraz liczby wizyt, w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Oba te spadki są jednak proporcjonalne względem siebie, co widać również w częstotliwości wizyt na 1 osobę – pozostała ona praktycznie bez zmian. Pokazuje to, że osoby, które mimo obostrzeń i obecnej sytuacji zdecydowały się odwiedzać galerię, robiły to tak samo często jak przed pandemią. Może to być efektem wcześniejszego ograniczenia działalności galerii (częściowo zamknięto je 7 listopada, tuż po Dniu Wszystkich Świętych, czyli w czasie, kiedy klienci zazwyczaj zaczynają myśleć o zakupie prezentów). Okres świątecznych zakupów, skumulował się więc do 27 dni.

Footfall

Analizując ruch w galeriach w badanym okresie w roku 2019, oprócz dwóch niedziel niehandlowych, nie odnotowano drastycznych różnic w dziennej liczbie wizyt. Największe skoki ruchu można zaobserwować w soboty, co jest zrozumiałe – dla dużej części społeczeństwa jest to dzień wolny od pracy.

W przypadku roku 2020, pomijając jedyną niedzielę niehandlową (29.11), wizyty w galeriach w wybranym okresie były stosunkowo wyrównane. Największy spadek zauważono jednak 6 grudnia – mogło było to być spowodowane późną decyzją o otwarciu galerii w niedzielę. Ostateczna zgoda prezydenta została ogłoszona 4 grudnia. W związku z tym wiele osób mogło o tym nie wiedzieć, bądź nie zdążyć z zaplanowaniem zakupów. Najwięcej wizyt odnotowywano w soboty. Co ciekawe po każdym sobotnim skoku ruchu – następował widoczny spadek w niedzielę. Być może był to skutek wprowadzenia niedziel niehandlowych (od początku roku 2020 zakaz ten obowiązywał w prawie wszystkie niedziele). Pomimo wyjątkowego otwarcia sklepów w niedziele przed świętami, część klientów nie zmieniła swoich przyzwyczajeń i nie zdecydowała się na odwiedzenie sklepów. W przypadku obu okresów (2019 i 2020), liczby wizyt w galeriach zaczynają spadać od dnia 22 grudnia – większość osób ma już wtedy kupione prezenty.

Częstotliwość zakupów

Patrząc na częstotliwość wizyt w badanym okresie w roku 2019 – niecała 1/3 klientów odwiedziła galerie tylko raz. Ponad połowa badanych odwiedziła galerię 3 i więcej razy.

Jeżeli chodzi o częstotliwość zakupów w 2020 – prawie połowa klientów w badanym okresie pojawiła się w galeriach handlowych min. 3 razy. W roku 2019 więcej grupa ta  była niewiele większa (52%). Wydawać by się mogło, że pandemia wpłynie na rzadszą częstotliwość w 2020. Jednak z powodu wcześniejszych ograniczeń w działaniu galerii, badany okres był jedynym, w którym mogliśmy zaopatrzyć się w prezenty (nie kupując ich online). Pokazuje to, że nadal mimo obostrzeń, duża część klientów jest w stanie zapomnieć o pandemii w obliczu nadchodzących świąt.

Sieci handlowe

Skupiając się na wizytach w sieciach handlowych w badanym okresie na przestrzeni analizowanych lat, widać duże różnice. Liczba klientów w badanym okresie spadła o ponad 57%, a średni footfall aż o 20%, co oznacza, że przeciętny Polak w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019 zrezygnował z 2 wizyt w sklepie. Liczby te wskazują, że w badanym okresie klient odwiedzał spożywcze sklepy wielkopowierzchniowe średnio niewiele ponad 2 razy w tygodniu.

Footfall

Jeżeli chodzi o wizyty w sieciach w badanym okresie roku 2019 – widać duże spadki w niedziele handlowe. Powtarzające się wzrosty widoczne są w czwartki i piątki.

W rozkładzie dziennym wizyt w sieciach handlowych w roku 2020 można zaobserwować większe wahania. Niedzielne załamania wizyt sięgają nawet 46 p.p. (z 5 na 6 grudnia). Największe skoki widać w piątki. Przeważają więc zakupy weekendowe (piątek i sobota). W niedziele, które dotychczas były dniami niehandlowymi, obserwujemy spadki.

Częstotliwość wizyt

Mimo że średnia liczba wizyt w sklepie przypadająca na jednego kupującego spadła rok do roku o 20%, to segment osób kupujących śr. min. 2 razy w tygodniu urósł o ponad 15 p.p., przy jednoczesnym spadku wielkości segmentu kupujących najrzadziej. Może to potwierdzać hipotezę częstszego planowania zakupów przez gospodarstwa domowe.

Jeśli chodzi o badany okres w roku 2020, ponad 1/3, odwiedzała sieci handlowe 1 do 5 razy w badanym okresie, co oznacza około jedną wizytę na tydzień. Prawdopodobnie są to planowane z wyprzedzeniem duże zakupy. Grupa ta pomniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 5 p.p. Wciąż większa część osób (56%), odwiedzała sklepy 10 i więcej razy. Oznacza to min. 2 wizyty w sklepie w tygodniu.

Podsumowanie:

 • Liczba klientów oraz wizyt w placówkach handlowych spadła o ponad połowę w porównaniu do roku 2019. Większy spadek zanotowano w footfallu, co oznacza, że ludzie odwiedzali sklepy z mniejszą częstotliwością. Spadła ona prawie o 24 p.p., czyli ok. 3 wizyty w badanym okresie (27 dni).
 • Tak duże spadki są efektem pandemii oraz częściowo także zwiększającej się cały czas dostępności i popularności zakupów online.
 • Badając osobno ruch w galeriach handlowych, jak i w sieciach handlowych, widzimy spadek liczby klientów o ponad połowę (-60%). Natomiast spadek częstotliwości zakupów widoczny jest w sklepach spożywczych – klienci robili tam zakupy średnio o 20% rzadziej. Częstotliwość zakupów w galeriach pozostała praktycznie taka sama (w porównaniu do 2019).
 • Ok. 1/2 klientów galerii w obu badanych okresach odwiedzała je 3 i więcej razy. Pokazuje to, że wciąż duża grupa badanych nie zastanawia się nad epidemiologicznym zagrożeniem w obliczu nadchodzących świąt. Jednocześnie można uznać, że wcześniejsze, listopadowe zamknięcie galerii, a co za tym idzie uniemożliwienie zakupów świątecznych, spowodowało dużą częstotliwość zakupów po ponownym ich otwarciu (28.11). Wszystkie te ograniczenia miały wpływ na skumulowanie okresu zakupów przedświątecznych do 27 dni (biorąc pod uwagę fizyczne wizyty w sklepach). Pokazuje to też spadek pojedynczych wizyt w galeriach w roku 2020.
 • Obecnie widać spadki ruchu w niedziele handlowe, zarówno w galeriach jak i sieciach handlowych. Może to być efektem przyzwyczajenia do zamkniętych sklepów w te dni, zgodnie z rządowymi zarządzeniami. Prawdopodobnie część Polaków przyzwyczaiła się do innej formy spędzania wolnego czasu w niedziele, aniżeli zakupów.
 • Okazyjne zakupy niektórych uczestników gospodarstw ustąpiły miejsca regularnym, zaplanowanym zakupom, przez co spadł udział klientów okazyjnych, a wzrósł tych, którzy odwiedzają wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze regularnie.
 • Jednocześnie warto zauważyć, że mniejsza liczba klientów nie oznacza mniejszych obrotów galerii bądź sieci handlowych. Przedmiotem badania był wyłącznie ruch we wspomnianych placówkach handlowych.

Dowiedz się jak poruszają się konsumenci i bądź o kilka kroków przed konkurencją!

Wypełnij poniższy formularz, a my wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

PL Homepage - szybki kontakt