Polityka prywatności

Administrator Proxi.cloud Sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników aplikacji do prywatności i oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby nie gromadzić żadnych danych oprócz tych, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji lub tych, których gromadzenie ma na celu zwiększenie użyteczności usług firmy. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności chętnie służymy pomocą. Skontaktuj się z nami na adres: [email protected]

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.

1. Administratorem Danych w Aplikacji jest Proxi.cloud Spółka z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego 79a, 60-529 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000550168, NIP 781-190-83-00, REGON 361083704, zwany dalej: Administratorem.

2. Administrator przetwarza dane geolokalizacyjne w celu świadczenia usługi dostarczania użytkownikom końcowym treści reklamowych dostosowanych do ich preferencji i/lub lokalizacji.

3. Proxi.cloud Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz podmiotów posiadających aplikacje mobilne za pośrednictwem udostępnianego oprogramowania (SDK Proxi.cloud) implementowanego do aplikacji mobilnych z systemem Android oraz IOS.

4. SDK Proxi.cloud w celu analizy, zarządzania danymi oraz kierowania reklam, zbiera takie dane jak:

 • Identyfikator zdarzenia w bazie;
 • Identyfikator przyczyny zdarzenia – wifi, beacon, wejście w strefę geolokalizacji, itd.;
 • rodzaj zdarzenia – wejście/wyjście;
 • lokalizacja podczas zdarzenia (długość, szerokość geograficzna) – jeżeli użytkownik ma włączone w telefonie usługi lokalizacji;
 • rodzaj i wersja systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu;
 • model urządzenia na którym zainstalowana jest Aplikacja;
 • anonimowym numerem Google Advertisement ID lub IDFA (w przypadku systemu IOS), który umożliwia wyświetlenie zindywidualizowanej reklamy na urządzeniu użytkownika; identyfikator ten jest możliwy w każdej chwili do skasowania przez użytkownika w ustawieniach telefonu;
 • lokalizacja, dostępnych w sklepach sieciach wifi oraz beaconcach;
 • dane anonimowe, które mogą być wyciągnięte z adresu IP;
 • wewnętrzny identyfikator platformy proxi.cloud dla aplikacji będącej źródłem danych – zerowany przy każdej aktualizacji aplikacji;
 • czas zdarzenia rejestrowanego w bazie;

5. Wszelkie dane, które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na identyfikacje (ustalenie tożsamości) Użytkownika, nie są gromadzone przez aplikację ani udostępniane przez Administratora jakimkolwiek osobom trzecim bez uprzedniej zgody Użytkownika.

6. Zebrane informacje są wykorzystywane w celu:

 • Wysyłania przez aplikacje mobilne, po uprzedniej zgodzie użytkownika, wiadomości push dopasowanych do ich preferencji i/lub lokalizacji;
 • Umożliwienie lepszej realizacji usług przez aplikacje mobilne na rzecz użytkowników aplikacji, tj. w celu prezentowania możliwie najmniej nachalnych treści reklamowych w aplikacjach;
 • Wspieranie dostarczania reklam i sporządzanie raportów dla klientów (takich jak reklamodawcy lub wydawcy) oraz partnerów, w tym raportów statystycznych dotyczących atrakcyjności stacjonarnych placówek handlowych, optymalizacja lokalizacji reklamy;
 • Przekazywanie zebranych zagregowanych informacji osobom trzecim;
 • Dodatkowo, Proxi.cloud może korzystać z takich informacji w celach wykonywania analiz wewnętrznych, poprawiających usługi i powiązane technologię oraz działanie oprogramowania Proxi.cloud.

7. Kod Proxi.cloud SDK nie zbiera danych wrażliwych.

8. Zbieranie danych lokalizacyjnych może zostać w każdej chwili zablokowane przez Użytkownika, poprzez cofnięcie dla aplikacji zgody na usługi lokalizacji. W takim przypadku usługi oparte o lokalizację nie są świadczone.

9. Użytkownik może wyzerować bądź też całkowicie zablokować w ustawieniach telefonu pobieranie numeru Google Advertisement ID lub IDFA przez aplikację mobilną. W takim przepadku użytkownik będzie nadal otrzymywał taką samą ilość reklam, która dodatkowo będzie niespersonalizowana.

10. Użytkownik może usunąć zebrany przez SDK proxi.cloud Identyfikator Google Advertisement ID lub IDFA korzystając z formularza OPT-OUT

11. Użytkownik ma możliwość przeniesienia swoich danych do innego administratora po uprzednim kontakcie mailowym na adres: [email protected].

12. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

13. Administrator wdrożył odpowiednie procedury na wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych włączając w to zidentyfikowanie problemu oraz kontakt z odpowiednimi organami.

14. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

15. Archiwizowanie danych trwa maksymalnie do 24 miesięcy od dokonania pierwszego logowania z uwzględnieniem niżej wskazanego prawa do bycia zapomnianym, tzn. usunięcia danych.

16. Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikowi informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.

17. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z którym możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub drogą tradycyjnej przesyłki pocztowej, na adres siedziby Administratora (ul. Dąbrowskiego 79A, 60-529 Poznań)

18. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Lista partnerów

Polityka Cookies

Data ostatniej aktualizacji: 08.10.2019 r.


  Formularz Opt-out

  Usunięcie zebranych dotychczas danychUsunięcie i sprzeciw wobec zbierania danych w przyszłości


  IDFA (iOS)GAID (Android)